Publikacje autorstwa Jadwigi Skurskiej:

·        Książka: Karate droga doskonalenia., Łódź 1996,

·        Artykuł w tygodniku społ. inf. „Merkuriusz”, Łódź, 17.10-24.10.2001:
Karate?

·        Opracowanie: Polska Liga Karate Tradycyjnego 2002. (materiały do użytku wewnętrznego PZKT)

·        Artykuły w folderze wydanym z okazji Pucharu Świata 2001:
Wywiad z prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
.
Sztuka karate a walka sportowa.  Zwycięstwo w kumite.
Czym pasjonuje się znawca karate tradycyjnego oglądający walki na zawodach?
Co wskazuje sędzia prowadzący kumite?

·        Artykuły w magazynie „Sportowy Styl”, nr1/2001 (74):
Rozmowa z Włodzimierzem Kwiecińskim, prezesem PZKT i trenerem kadry narodowej.
Walka sportowa w karate tradycyjnym.

·   Książka: Drogi do mistrzostwa, Łódź 2002r.

·        Książka: Metoda zapisu i analizy struktury walki sportowej na przykładzie karate. The method of recording and analysing the structure of martial arts sports using karate as an example. Łódź 2002.

·        Artykuł w „Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki”, Rzeszów 2003:
Drogi współczesnego karate.